Per saber els punts cardinals podem fer el següent:
Mitjançant el compàs
El compàs –brúixola- és una agulla de ferro imantada que assenyala una direcció fixa, sempre apunta al nord.
Mitjançant l’observació de la natura
  • Nord: buscant l’estrella polar.
  • Sud: mirant el Sol al migdia (aproximadament a la una en horari d’hivern i las dues en horari d’estiu).
  • Est: mirant per on surt el sol, de forma aproximada (és exacte el 21 de setembre).
  • Oest: mirant per on es pon el sol, aproximadament (és exacte el 21 de setembre).

Mitjançant un rellotge d’agullesPer a orientar-se amb un rellotge d’agulles:
posicionarse amb rellotge.jpg
  • Cal canviar l’agulla que marca les hores (la petita) de l’hora oficial a l’hora solar. S’ha de recordar que a la Península, l’hora solar no coincideix amb l’hora oficial: a l’estiu cal restar dues hores i a l’hivern, se’n resta una.

  • A continuació s’orienta l’agulla horària en direcció al sol. D’aquesta manera el Sud queda a la bisectriu que forma l’hora amb les 12h, és a dir, just a la meitat de l’agulla petita i les 12h.