Estudiar les caracteristiques físicoquímiques de l'aigua de mar pot ajudar a conèixer la seva qualitat i fins i tot condicionar la navegació.
Característiques físiques de l’aigua
disc de secci.jpg
 • Terbolesa: falta de transparència d’un líquid degut a la presència de partícules en suspensió. Com més sòlids en suspensió hi hagi a l’aigua, més bruta semblarà i més alta serà la terbolesa, per això es considera una bona mesura de la qualitat de l’aigua. Amb el disc de Secchi podem determinar la qualitat de l’aigua de mar en funció de la seva transparència:
Profunditat del disc
Transparència de l’aigua
<3 m
Molt pobra
3-5 m
Pobra
5-7 m
Normal
7-10 m
Bona
10-20 m
Molt bona
20-32 m
Excel·lent

 • Color: el color de l’aigua varia en funció de les partícules que hi ha en suspensió:
  • Aigua blavosa: amb manca de partícules en suspensió (pobra en nutrients).
  • Aigua verdosa: rica en fitoplàncton.
  • Aigua marronosa: rica en partícules en suspensió (sediments).


 • Densitat: quantitat de massa per litre d’aigua (g/ml). La densitat de l’aigua és directament proporcional a la salinitat i la pressió, i inversament proporcional a la temperatura. La combinació de tots aquests factors ens porta a què hi hagi una estratificació de l’aigua de mar amb un augment de la densitat en funció de la fondària.


 • Temperatura: grau de calor de l’aigua (ºC). L’aigua té una elevada calor específica, la qual cosa li confereix una alta capacitat per emmagatzemar calor i actuar com a moderadora del clima. Durant la primavera i l’estiu, el mar emmagatzema calor degut a l’elevada radiació solar. En arribar la tardor i l’hivern, com que disminueix la radiació solar, el mar va alliberant la calor acumulada, temperant així la costa.

Característiques químiques de l’aigua
 • Salinitat: quantitat de sal dissolta a l’aigua (g/kg). La salinitat mitjana de l’aigua al Mediterrani és de 36g/Kg. Aquesta salinitat varia en funció de l’evaporació i dels aports d’aigua dolça, bé siguin dels rius o de la pluja. Pel que fa la navegació, cal tenir en compte com la salinitat condiciona la densitat de mars i oceans per on es navega i, per tant, la flotabilitat. Per exemple, si es carrega al màxim un vaixell al Mediterrani i després entra navegant al riu Ebre, tindrà problemes de flotabilitat i perill d’enfonsament. Per tal de tenir en compte aquest tema els vaixells mercants porten pintat al buc el disc Pilmsoll que marca el límit fins on es pot carregar el vaixell en els diferents mars i segons si és hivern o estiu; si l'aigua és freda o calenta. És a dir si l'aigua és més densa o menys.

Disc Plimsoll
Disc Plimsoll


TF Tropical Fresh, aigua dolça zona tropical.
F Fresh, aigua dolça altres zones.
T Tropical salt, aigua de mar zona tropical.
S Summer, agiua de mar a l'estiu.
W Winter, aigua de mar en l'hivern.
WNA Winter North Atlantic, hivern a l'atlàntic Nord.


ACTIVITATS


Activitat 1
Molt probablement haureu experimentat canvis de densitat de l'aigua en el vostre propi cos. Segurament us heu banyat alguna vegada a una piscina o al mar. En quin dels dos llocs heu notat que floteu més?. Què passaria si us banyéssiu al Mar Mort que té una salinitat 10 vegades la del mar Mediterrani. Fixeu-vos en el vídeo i observeu que passa si algú es banya al Mar Mort. Quina relació hi té la salinitat i la densitat en tot això? Podeu discutir-ho entre tots.

Activitat 2

Activitat 3

Activitat 4