Se’n diu aiguada a l’acció d’omplir els dipòsits del vaixell amb aigua dolça. Aquesta és una operació important relacionada amb la vida a bord i té dos aspectes rellevants:

  • Quantitatiu: per a fer una travessa s’ha d’embarcar aigua suficient per a tots els tripulants, d’acord amb la capacitat dels dipòsits del vaixell.

  • Qualitatiu: l’aigua, les mànegues i els dipòsits han de tenir unes bones condicions d’higiene per poder-la consumir posteriorment a bord. Si això no és així, s’ha de desinfectar tot el sistema amb clor.

Per entendre com funciona el sistema d’aigua dolça del vaixell s’ha de conèixer tot el circuit de l’aigua: els dipòsits, la bomba, el sistema d’automatització, les aixetes... i cal saber representar-lo i identificar-ne les parts en l’esquema de la instal·lació.

Quant a les qüestions pràctiques, cal conèixer:

  • Com utilitzar la mànega.
  • On són els ràcords de connexió (maneguets que uneixen dos tubs).
  • On és la boca per omplir el dipòsit.

sistema aigua dolça.jpg

ACTIVITATS


Activitat 1

Imprimeix l'esquema del Far Barceloneta que tens a continuació i dibuixa el circuit d'aigua dolça.

Esquema Far Barceloneta
Esquema Far Barceloneta

Activitat 2