En cas de gravetat, es pot trucar per ràdio al Servei Radiomèdic Espanyol i fer un consulta mèdica. Aquest és un servei assistencial a través de radioconsulta que permet el contacte des del vaixell amb especialistes preparats per aquest tipus de situacions.
Es pot trucar des de qualsevol lloc del món les 24 hores del dia i és un servei gratuït.

Com fer la consulta
  • S'ha de tenir calma.
  • Abans d'obrir la comunicació s'han de recollir totes les dades i símptomes sobre el cas per facilitar la labor del metge.
  • Tenir a mà paper i llapis per escriure les anotacions que siguin necessàries durant la consulta.
  • El malalt ha d'estar present en el moment d'efectuar la consulta. Si això no fos possible, un tripulant haurà d'ajudar en la recollida i transmissió d'altres dades que el metge sol·liciti.
  • Tenir a mà la relació de medicaments de la farmaciola.
  • Respectar els horaris recomanats per a les comunicacions.
  • Parlar a poc a poc, clar i ser el més breu possible.


Després de la consulta

Cal respectar les instruccions del metge. La responsabilitat última en tot cas serà del capità o de la persona que ostenti el comandament del vaixell.


ACTIVITAT


Practiqueu amb els companys com fer una consulta radiomèdica seguint les instruccions de la Làmina de situació de simptomes i el qüestionari bàsic. Hi haurà d'haver un tripulant, un ferit i un metge que serà qui donarà les instruccions de com actuar.