La major part de residus i productes contaminants que es troben al mar tenen un origen a terra i en menor mesura en els vaixells que hi naveguen. Està en mans de tots contribuir a la seva reducció amb actituds respectuoses amb el medi. Els vaixells han d’estar adaptats, dins de les seves possibilitats, a tota una sèrie de bones pràctiques ambientals que han de permetre minimitzar els impactes de la seva activitat al medi.
Així, per actuar de forma respectuosa amb el medi, cal tenir en compte quins són els contaminants que es generen als vaixells i quins efectes causen al medi marí.

Contaminació 1.jpg

contaminació 2.jpg


ACTIVITATS


Activitat 1
Feu grups de 3-4 persones, observeu el dibuix que teniu a continuació i busqueu les 10 accions incorrectes que s'estan duent a terme en el dibuix. Un cop fet això penseu, entre els integrants del grup, un eslògan i il·lustreu-lo en forma de pòster que podreu exposar a la resta de companys de l'Institut per a que puguin actuar a favor de la preservació del medi i en conseqüència del mar.


external image 10%20difer%C3%A8ncies.jpg

Activitat 2
Observa aquesta tira d'il·lustracions i fes un text de 50-100 paraules explicant què creus que li passa a la tortuga. Seleccioneu aquell que més us hagi agradat i feu-nos-el arribar a través del vostre professor/a: el publicarem a l'espai la Com ho treballen els grumets.

external image tortuga.jpg


ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES