Els núvols es formen per la condensació d’aigua a l’atmosfera, bé sigui de partícules d’aigua o de gel. En l’actualitat, els núvols es classifiquen en funció de l’altitud a la que es troben a l’atmosfera, així tenim:
  • Núvols alts: entre 6.000 i 13.000 metres d’altura. Són indicadors d’estabilitat atmosfèrica.
  • Núvols mitjans: entre els 2.000 i 7.000 metres d’altitud.. Poden produir pluges; són els núvols que acompanyen un temporal de llevant.
  • Núvols baixos: estan situats entre el terra i els 2.000 metres d’altitud. són considerats de bon temps.

Fora d’aquesta classificació, en funció de l’altitud, trobem els núvols de desenvolupament vertical que tenen el seu inici ben a prop de la superfície i creixen fins arribar al pis més alt, són els que s’anomenen cumulonimbes o núvols de tempesta. Aquests núvols són indicadors de presència de corrents ascendents que originaran tempestes importants, fins i tot amb calamarsa. El vent sota aquests núvols sol ser molt fort i de direccions molt variables.
Tipus de núvols
Les "octas" o vuitens de cel

L’estat del cel es mesura en octas o vuitens de volta del cel que pot ajudar a definir com està de cobert o envelat el cel. Mitjançat un exercici d'imaginació, dividim el cel en vuit parts iguals. Cada una de les parts és una octa o vuitens de cel. Haurem de calibrar la quantitat de cel cobert pels nuvols i determinar el número d'octas del moment, tenint en compte que 0/8 octas és un cel clar i 8/8 és un cel totalment cobert.
octes.jpg