Els navegants necessiten tot un seguit d’aparells que els permetin orientar-se i posicionar-se per anar allà on es vol. En un vaixell ha d’haver un mínim d’instruments bàsics com ara el compàs i la carta nàutica, entre d’altres, tot i que últimament les embarcacions incorporen equips d’ajut a la navegació d’última generació.

Instruments bàsics de navegació
instruments bàsics de navegació.jpg
Comunicacions
comunicacions.jpg

Informació meteorològica
Aparells meteo.jpg

Equips d’ajuda a la navegació
instruments meteo.jpg


ACTIVITATS